חברות ושותפיות

חברות ושותפיות

משרדנו בעל ניסיון רב בהקמת ובליווי חברות ועסקים והתנהלות מול רשם החברות, עריכת הסכמי מייסדים ושותפים, העברת מניות, הקצאת מניות, פירוק חברות וכו’.

הליך הקמת עסק, חברה או שותפות יכול להיות פשוט אם עושים זאת באופן מקצועי. עם זאת, לכל חברה ולכל עסק מטרות וצריכים שונים וחשוב מאוד לעשות את הדברים נכון על מנת למנוע בעיות בהמשך.

ישנם מספר סוגים של דרכי התאגדות ומספר אפשרויות לניהול עסק: ניתן להקים חברה בע”מ או שותפות וניתן אף לנהל את העסק “כעוסק מורשה”.

בבואנו להקים עסק חדש חשוב מאוד לבחון את הדרך שהכי מתאימה לעסק הן מהבחינה התקציבית (ניהול חברה בע”מ יקר יותר בדרך כלל מעוסק מורשה) והן מהבחינה הניהולית (ככל שישנם שותפים לעסק מומלץ לרוב לנהל את העסק כחברה בע”מ).

כמו כן, ישנה חשיבות רבה לאופן ניסוח תקנון החברה או הסכם המייסדים מאחר וישנם סכסוכים משפטיים רבים בין בעלי מניות ובין שותפים אשר היו יכולים להימנע ביעוץ משפטי ובהסכם מקדים.

הליך הקמת חברה בע”מ במשרדנו מבוצע בשלושה שלבים:

  1. שלב ראשון – ראשית נערכת שיחה מקדמית עם הלקוח והבנת צרכיו. מהן מטרות החברה? מי השותפים בה (בעלי המניות)? מהו שם החברה המוצע? מי בעלי זכות החתימה בחברה? זהות המנכ”ל, הדירקטורים וכו’.

בנוסף, חשוב להדגיש, משרדנו מבצע בדיקה מקדמית ומוודא כי אין מניעה להקמת החברה, כמו לדוגמא במקרה שבו מקימי החברה (בעלי המניות) הם בעלי מניות בחברות אחרות אשר הינן בסטטוס של חברות מפרות חוק שהרי במקרה כזה הבקשה לרישום חברה תסורב עד להסדרת העניין.

  1. שלב שני – הכנת כל המסמכים הדרושים להקמת העסק והחברה בהלימה לצרכי הלקוח. בנוסף, עריכת הסכם מייסדים וחוזים בין הצדדים ככל שיש צורך, הכנת הבקשה להקמת החברה, ערכית תקנון חברה, ערכית כל המסמכים והתצהירים הנדרשים לשם הקמת החברה והחתמתם בידי הלקוח ואימותם.
  2. שלב שלישי – הגשת המסמכים לרשם החברות. הליך הקמת החברה מבוצע כיום במשרדנו באמצעות מערכת מקוונת של רשם החברות.

רישום החברה מסתיים בהענקת תעודת התאגדות ומספר חברה (ח.פ.)

משרדנו מעניק יעוץ יסודי ומקיף בטרם פתיחת עסק ומעניק ליווי והסבר מפורט לגבי הליך הקמת החברה ו/או השותפות וכחלק מהשירות אותו מעניק משרדנו אנו מלווים את החברה בתחילת דרכה לרבות בכל הקשור באישור עו”ד לצורך פתיחת חשבון בנק, אישור בעלי מניות הנדרש לעיתים מטעם הרשויות השונות וכו’.