ייפוי כוח מתמשך

כולנו חוששים מהיום בו לא נוכל לתפקד, בו לא נהיה כשירים לקבל החלטות ולבצע פעולות ונהיה תלויים לגמרי באנשים אחרים
שיקבלו עבורנו החלטות ויבצעו עבורנו פעולות. 

לאחרונה נערך שינוי חשוב בחוק וכעת ניתנת האפשרות הנפלאה לכל אדם מעל גיל 18, להחליט ולקבוע היום,
מי יחליט עלינו מחר, מי יטפל בנו ובענייניו הרפואיים, הכספיים והאישיים כאשר לא נוכל לעשות זאת בעצמנו. 

עד לשינוי החוק בעניין, כאשר אדם היה מגיע למצב המצער שהוא כבר לא יכול לדאוג לעצמו,
עם בעקבות גילו המתקדם, תאונה, מחלה, מוגבלות נפשית או שכלית (כגון דמנציה), על קרוביו היה לפנות באמצעות עו”ד
בבקשה מסורבלת לבית המשפט ולבקש שימנו אותם כאפוטרופוסים על אותו האדם בעוד שלאדם עצמו
לא היתה כל אמירה בדבר ולמעשה לא היתה לו האפשרות לבחור מי ינהל את ענייניו האישיים, הרפואיים והכספיים.
בנוסף, חייו של האפוטרופס שמינה בית המשפט אינם קלים, ישנה בירוקרטיה רבה וחובת דיווח שוטף.

הכלי של יפוי כח מתמשך מאפשר לנו להחליט בעוד אנחנו כשירים וצלולים את ההחלטות
החשובות ביותר – מי יטפל בנו ומי יחליט עבורנו כשלא נהיה מסוגלים לעשות זאת בעצמנו.

על יפוי כח מתמשך יש לחתום בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, עו”ד טל יעקובוביץ הינו בעל ההסמכה הנדרשת
מטעם משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך, עובדה המקנה לו יכולת ראייה כוללת המאפשרת
את בניית המעטפת האישית הנדרשת לצורך תכנון עתידו לכל אחד מלקוחות המשרד.